„Dani kreativnih/kulturnih industrija“ koji se u organizaciji Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA-e, odvijaju u našem gradu, uključuju više raznovrsnih kulturno-javnih sadržaja kvalitetnog tipa namijenjenih osobama iz struke ali i najširoj  publici. Čitava manifestacija zamišljena je kao dvodnevna radionica koja je objedinila raspoložive snage dubrovačke kreativne scene s ciljem poticanja poduzetništva i boljeg povezivanja ponuda vještina, potražnje tržišta rada, partnerstva umjetničkih škola, sveučilišta i tvrtki.