„Drugo lice invalidnosti“ projekt je koji provode Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije i Udruga za rehabilitaciju i edukaciju Visoki jablani i sufinancira ga Europska unija i Ured Vlade Republike Hrvatske. Projekt koji se kao 4.kampanja odvija u Dubrovniku,  promovira i zagovara platformu za podizanje javne i institucionalne svijesti , posebice svijesti poslodavaca o znanjima, vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom te društvenim koristima njihova zapošljavanja.