Povjerenstvo grada Dubrovnika odlučilo je o odobrenjima za produljenje građevinskih radova pa se tako radovi u periodu od 15. lipnja do 15. rujna u terminu od 9 do 14 sati mogu izvoditi na kompleksu Lazareti i budućem Studentskom domu Dubrovnik. Ovdje je riječ o radovima koji se financiraju kroz EU projekte i imaju zakazane rokove koji se moraju ispoštovati zbog odobravanja bespovratnih europskih sredstava. Radovi u Lazaretima su u tijeku, a na Studentskom domu započinju u srpnju.
 

U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika zaprimljeno je ukupno 57 zahtjeva .za produljenje građevinskih radova u sezoni. Sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika zahtjevi su riješeni na sljedeći način:

 

– 19 zahtjeva – za koje ne treba odobrenje jer se ne radi o radovima koji su zabranjeni Odlukom,
– 5 zahtjeva – za koje ne treba odobrenje jer se radi o radovima na koje se ne odnosi zabrana sukladno čl. 5. st.1. toč. 1. Odluke (radovi za čije je građenje utvrđen interes RH),
– 1 zahtjev – za koji ne treba odobrenje jer su radovi na koje se ne odnosi zabrana sukladno čl. 5. st.1. toč. 3. Odluke (hitni radovi na popravcima objekta i uređaja komunalne i ostale infrastrukture),
– 1 zahtjev –  nije uzet u razmatranje jer je podnesen izvan propisanog roka (rok je do 1. lipnja tekuće godine)
– 20 zahtjeva – odobreno izvođenje radova na izgradnji konstrukcije građevine koja se ne nalazi u neposrednoj blizini značajnog turističkog objekta u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, osim nedjeljom, blagdanom i neradnim danom, a koji su odobreni od strane Povjerenstva,
– 10 zahtjeva –  nije odobreno izvođenje radova od strane Povjerenstva,
– 1 zahtjev –  nije odobreno izvođenje radova jer se radi o zemljanim radovima koji su zabranjeni sukladno čl. 2. Odluke.

 

Cijela lista može se vidjeti OVDJE.

 

Iznimke Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika tijekom sezone odnose se na građevine za čije je građenje utvrđen interes Republike Hrvatske, potom uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije, hitne radove na popravcima objekata koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi, građenje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, građenje javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu JLRS, radove na izgradnji konstrukcije građevine koja se ne nalazi u neposrednoj blizini značajnih turističkih objekata, odnosno na udaljenosti do 200 metara zračne linije.

 

Odluku kojom se odobrava izvođenje radova donosi Povjerenstvo koje imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, a koje na temelju podnesenog zahtjeva stranke provodi postupak u kojem utvrđuje postoje li okolnosti za odobrenje radova.