Foto: PixaBay

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
• 1,38 EUR/l (10,40 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)
• 1,28 EUR/l (9,64 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)
• 0,78 EUR/l (5,88 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,04 EUR/l)
• 1,05 EUR/kg (7,91 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,02 EUR/kg)
• 1,61 EUR/kg (12,13 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,01 EUR/kg).