Mostova saborska zastupnica Sonja Čikotić upozorila je na nedostatke Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Naime, Predlagatelj je isticao da su izmjene napravljene u svrhu poticanja demografske obnove, urbane regeneracije i smanjenja iseljavanja, a stanove će i dalje moći kupiti samo oni koji imaju novac, zaposleni su s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i kreditno su sposobni. Most stoga, da bi obitelji ostale u Hrvatskoj, predlaže sufinanciranje mjesečne rate ili anuiteta u iznosu od 50 do 85 posto.

 

„Javno savjetovanje, u kojem je bilo puno kvalitetnih i argumentiranih prijedloga građana i pravnih osoba, nije dobilo kvalitetan odgovor Ministarstva. Tamo gdje su građani bili najzainteresiraniji za kupnju stana ili gradnju kuće – tamo će se iznos subvencije kredita smanjiti za čak 20 % mjesečne rate, a za 1% povećati u najnerazvijenim dijelovima Hrvatske.“ – izjavila je Sonja Čikotić.

 

Iz podataka o realizaciji odobrenih zahtjeva za subvencioniranje razvidno je da jednaki iznosi subvencija ukupnog iznosa obroka ili anuiteta nisu rezultirali poticanjem rješavanja stambenog pitanja u područjima niže razvijenosti, odnosno smanjenjem iseljavanja mladih ljudi iz tih područja, a što je jedan od ciljeva Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, tako da je nelogično smanjivati iznos subvencije prema razvijenosti, odnosno neznatno povećati prema nerazvijenosti pojedinih područja, uz nedostatna ukupno predviđena sredstva za provedbu Zakona.

 

 

„Ministarstvo tvrdi da su istraživanja pokazala kako se ovom mjerom pomaže demografskoj obnovi. Koja ste to istraživanja pokazali? Koje obitelji u Hrvatskoj imaju priliku na demografsku obnovu kada veliku većinu ugovora o radu na određeno vrijeme upravo imaju mlade osobe – 51,5 posto nezaposlenih su mladi do 45 godina! Uz sve navedeno, vi nudite ponovno birokratima posao i to da bilježe jedno po jedno dijete koje se rodi, izdaju rješenja o produženju i sve to prati budno oko hrvatske birokracije.“ – izjavila je Sonja Čikotić.

 

Most, dakle, traži aktivne mjere koje će biti usmjerene na razvoj obiteljske politike: povećanje broja stanova za povlašteni najam kako bi što više obitelji riješilo svoje stambeno pitanje i ostalo u Hrvatskoj, reforma javne uprave za koju je osigurano 880 milijuna kuna s ciljem digitalizacije, depolitizacije i optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, povećanje iznosa subvencija za najnerazvijenija područja u iznosu od 85 posto rate, uz zadržavanje subvencije od 50 posto za ostala područja, povećanje ukupno predviđenih sredstava za provedbu ovog Zakona te dorada odredbi o produljenju vezanom uz rođenje djeteta, invaliditetu, dokazivanju osnovnih higijensko-tehničkih uvjeta za život itd.