Iz Elektrojuga najavili su više prekida opskrbom električnom energijom.

Ponedjeljak 27.03.2023.

· Zbog neophodnih radova u Solitudu (TS 10/0,4 kV Solitudo 1), osim u slučaju odgode radi više sile dana 27.03.2023. (ponedjeljak) u vremenu od 08:30 do 12:30, doći će do prekida opskrbe električnom energijom.

· Zbog neophodnih radova u Solitudu (TS 10/0,4 kV Babin Kuk 2), osim u slučaju odgode radi više sile dana 27.03.2023. (ponedjeljak) u vremenu od 08:30 do 13:00, doći će do prekida opskrbe električnom energijom.

· Zbog neophodnih radova u Solitudu (TS 10/0,4 kV Solitudo 2), osim u slučaju odgode radi više sile dana 27.03.2023. (ponedjeljak) u vremenu od 11:30 do 16:00, doći će do prekida opskrbe električnom energijom.

Utorak 28.03.2023.

· Zbog neophodnih radova na NN mreži Kantafiga (TS 10/0,4 kV Željeznička stanica), osim u slučaju odgode radi više sile dana 28.03.2023. (utorak) u vremenu od 08:30 do 13:30, doći će do prekida opskrbe električnom energijom.

· Zbog neophodnih radova na NN mreži Kantafiga (TS 10/0,4 kV Makljanić), osim u slučaju odgode radi više sile dana 28.03.2023. (utorak) u vremenu od 08:30 do 13:30, doći će do prekida opskrbe električnom energijom.

· Zbog neophodnih radova na NN mreži Montovjerne (TS 10/0,4 kV Montovjerna 3), osim u slučaju odgode radi više sile dana 28.03.2023. (utorak) u vremenu od 11:30 do 16:30, doći će do prekida opskrbe električnom energijom.

· Zbog neophodnih radova na NN mreži Montovjerne (TS 10/0,4 kV Montovjerna sjever 2), osim u slučaju odgode radi više sile dana 28.03.2023. (utorak) u vremenu od 11:30 do 16:30, doći će do prekida opskrbe električnom energijom.

· Zbog neophodnih radova na srednjenaponskoj mreži otoka Šipana, osim u slučaju odgode radi više sile dana 28.03.2023. (utorak) u vremenu od 08:00 do 17:00, doći će do prekida opskrbe električnom energijom cijele Šipan Luke

Detaljna imena ulica i kućne brojeve možete provjeriti na portalu HEP bez struje na sljedećem linku: https://www.hep.hr/ods/ostalo/poveznice/bez-struje/19?dp=dubrovnik.