Zakonom o osobnoj asistenciji regulirat će se da cijena sata rada osobnih asistenata iznosi 88 eura bruto što je povećanje od 50 posto, a godišnje će se u državnom proračunu za tu uslugu osigurati najmanje156 milijuna eura, najavio je ministar Marin Piletić u srijedu.

Trenutno pravo na uslugu osobne asistencije, kako piše Poslovni, koristi nešto više od 4 tisuće korisnika, osoba s invaliditetom.

Nakon donošenja zakona, koji je upućen u prvo saborsko čitanje, ta će usluga postati pravo odnosno financirat će se iz proračuna, a ne kao da sada projektnim financiranjem, te će je imati najmanje 14.100 korisnika.

Tu su uslugu do sada pružale samo udruge, njih 173, a ubuduće će ju moći pružati i ustanove socijalne skrbi i vjerske zajednice, njih 688.