Ponedjeljak 26.02.2024.

· Zbog neophodnih radova u TS 10/0,4 kV MLJEKARA, osim u slučaju odgode radi više sile dana 26.02.2024. ponedjeljak u vremenu od 08:30 do 10:30 doći će do prekida opskrbe električnom energijom za dio Župe Dubrovačke.

 

Utorak 27.02.2024.

· Zbog neophodnih radova u TS 10/0,4 kV SOLITUDO 2, osim u slučaju odgode radi više sile dana 27.02.2024. utorak u vremenu od 08:00 do 15:00 doći će do prekida opskrbe električnom energijom za dio Solituda.

· Zbog neophodnih radova na NN mreži TS 10/0,4 kV KOMOLAC SELO, osim u slučaju odgode radi više sile dana 27.02.2024. utorak u vremenu od 08:00 do 14:00 doći će do prekida opskrbe električnom energijom za dio Komolca.