Danas je održana telefonska sjednica Vlade na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom maržom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
1,34 EUR/l (10,10 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
1,46 EUR/l (11,00 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)
0,96 EUR/l (7,23 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,01 EUR/l)
1,30 EUR/kg (9,79 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,08 EUR/l)
1,87 EUR/kg (14,09 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,09 EUR/l).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

1,57 EUR/l (11,83 kn/l) za benzinsko gorivo
1,71 EUR/l (12,88 kn/l) za dizelsko gorivo
1,08 EUR/l (8,14 kn/l) za plavi dizel
1,55 EUR/kg (11,68 kn/kg) UNP za spremnike
2,18 EUR/kg (16,43 kn/kg) UNP za boce.