U Palači Ranjina održana je konferencija na temu projekta Gornji horizonti koji ima bitan utjecaj na slivno područje Dubrovačko-neretvanske županije, od doline Neretve preko Malostonskog zaljeva pa sve do Župe dubrovačke i Plata uključujući hidroelektranu Dabar. Čitav projekt potencijalno je opasan za Republiku Hrvatsku, posebice za Dubrovačko-neretvansku županiju, istaknuo je ovom prigodom župan Dobroslavić, a apel s konferencije za medije biti će odaslan pismenim putem na sve nadležne adrese u Republici Hrvatskoj.