Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je i drugu žalbu tvrtke Alfaplan građenje kao neosnovanu u projektu rekonstrukcije i obnove place u Gružu. Naime posao izvođenja radova za taj projekt dobila je Zajednica ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek, no tvrtka dubrovačkog građevinara Mata Butijera na to se žalila čak dva puta što je dodatno usporilo početak radova koji je bio planiran za rujan ove godine.

Osim što je Državna komisija žalbu žalitelja odbila kao neosnovanu, odbila je i zahtjev Butijerove tvrtke za naknadom troškova žalbenog postupka također neosnovanim.

Inače, projekt obnove place u Gružu od početka godine izazivao je buru u javnosti zbog ogromnog skoka u cijeni projekta, a sami prodavači nekoliko puta su pred našim kamerama izražavali sumnju da će obnova doista krenuti u rujnu. S cijelim projektom se kasni više od dva mjeseca