Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku raspisao je Natječaj za upis treće generacije studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ u akademskoj 2022./2023. godini.

Riječ je o zajedničkom studiju s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a natječaj je otvoren do 28. listopada. Prijave se podnose elektronički na adresu: phd.epe@unidu.hr.
Već drugu godinu zaredom studij se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku, a u njegovom izvođenju uz hrvatske znanstvenike sudjeluju znanstvenici iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, Italije, Australije te niza drugih zemalja.

Uz ograničene upisne kvote, takav pristup jamči polaznicima individualan pristup vođenju kroz proces izrade doktorske disertacije te najviše standarde znanstvene izvrsnosti. O kvaliteti nastavnog procesa govori i prosječna ocjena zadovoljstva polaznika od 4.8. Posebnost studija je i što će polaznici dobiti zajedničku diplomu dvaju institucija. Pokretanjem upravo ovakvog studija Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku nastavio je razvoj obrazovnih programa u skladu s potrebama gospodarstva budućnosti.

Studij traje šest semestara (tri godine) i njegovim završetkom stječe se akademski naziv doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomija. Kao i dosadašnjih godina studenti mogu birati između pet modula studija: Digitalno poslovanje, Međunarodno poslovanje, Marketing, Turizam i Menadžment.