Kao rezultat usuglašavanja s nadređenima Dominikanskog reda te s potporom mađarskog Nacionalnog kulturnog fonda, relikvija sv. Stjepana smještena je u posebnu vitrinu u središnjoj dvorani muzeja Dominikanskog samostana, koju su svečano otkrili mađarski veleposlanik i prior samostana. Relikvija svetog Stjepana kao povijesni i nacionalni simbol Mađarske, postavljena je na istaknuto i dostojno mjesto u središnjoj dvorani muzeja.