Kako bi doprinjeli izgradnji pozitivnog stava djece prema matematici, na prijedlog Hrvatskog matematičkog društva u dječijem vrtiću Palčica, održana je Večer matematike na kojoj su sudjelovali dubrovački mališani i njihovi roditelji.