Društvo arhitekata Dubrovnik i Umjetnička galerija Dubrovnik pozivaju na predavanje “ARHITEKTURA PODRUČJA GRADA METKOVIĆA” koje će se održati večeras, 26. lipnja u 19 sati u Galeriji Dulčić Masle Pulitika, a održat će ga Ivan Vekić, Ivan Volarević i Martina Kuran.

 

O predavanju:

Područje Grada Metkovića uz Metković obuhvaća sela Vid, Prud, Dubravicu, Glušce te još nekoliko mjesta koja danas nisu naseljena. Graditeljski tragovi ljudske prisutnosti sežu još u prapovijesno doba. Antička i ranokršćanska Narona, na mjestu današnjega sela Vid, poseban je primjer s ostatcima nekoliko reprezentativnih arhitektonskih spomenika. Nakon propasti Narone čitavo područje stagnira, no njegovi dijelovi i dalje su naseljeni o čemu nam svjedoče srednjovjekovni stećci. U vrijeme osmanske vlasti gradi se nova crkva na ostatcima ranokršćanske kod sela Vid, a od vremena mletačke uprave kršćanska sakralna gradnja sve je učestalija. Primjerima tradicijske stambene kamene gradnje, sačuvane u svim navedenim mjestima, od posljednjih se desetljeća 19. stoljeća pridružuju primjeri poslovno-stambene gradnje u Metkoviću. Prema kraju 19. stoljeća na njihovim se pročeljima javlja skroman historicistički ukras, a na prijelazu u 20. stoljeće i secesijska obilježja. S uporabom betona i modernim načinom gradnje započinje se nakon kraja austrijske uprave te do početka 21. stoljeća Metković postupno stječe današnji izgled.

Predavači:

IVAN VEKIĆ rođen je u Metkoviću 1988. godine. Povijest i povijest umjetnosti završio je na Sveučilištu u Zadru. Koautor je dviju izložbi na temu povijesti i umjetnosti na području doline Neretve.

IVAN VOLAREVIĆ je rođen 1986. godine u Splitu. Studij arheologije pri Sveučilištu u Zadru završio je 2011., a studij biblitekarstva pri Filizofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2014. godine. Voditelj je nekoliko edukativnih radionica za djecu, predavanja te koautor tri izložbe s temom kulturne baštine doline Neretve.

MARTINA KURAN (BARBIR) rođena je u Metkoviću 1987. godine. Preddiplomski studij arhitekture završila je u Zagrebu 2009. godine, a diplomski studij arhitekture u Splitu 2014. godine. Radi kao projektant u uredu za projektiranje Delta Plan u Metkoviću.