Ova, 2023. donijela je sa sobom brojne promjene. Između ostalog, Hrvatska je ušla u eurozonu i time je euro postao nova, službena valuta plaćanja u Hrvatskoj. Kako bi se građani prilagodili cijenama izraženim u eurima, početkom rujna 2022. započelo je dvojno iskazivanje cijena koje prestaje zadnjim danom 2023. Što o svemu, točnije prestanku iskazivanja dvojnih cijena misle građani provjerili smo na dubrovačkim ulicama.