U emisiji “Zdrav grad zdravog duha” gostovala je Sandra Raguž, koja je, uz završen studij logopedije, magistrirala dječju adolescentnu psihijatriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kroz emisiju je istaknula važnost komunikacije, koja je sastavni dio života. Ona predstavlja temelj za usvajanje jezika i govora te je nužna za intelektualni razvoj, učenje i socijalizaciju. Bilo kakvo odstupanje u razvoju komunikacije kod djeteta, značajno utječe na usvajanje jezika, ali i na govor, dodala je Raguž.

Jezično govorni razvoj djece jedan je od najsloženijih procesa odrastanja, počevši od plača, koji je prvi oblik i početak djetetove komunikacije pa sve do stvaranja i korištenja složenijih rečenica. Dijete prolazi kroz nekoliko faza govora, a od navršene prve godine života počinje komunicirati s okolinom te prepoznaje i razumije česte riječi koje ga okružuju.
Od prve do četvrte godine, govor je razumljiviji te dijete priča o događajima služeći se rečenicama koje imaju četiri ili više riječi, a do polaska u školu, gramatička pravila bi
trebala biti usvojena.

Cijelu emisiju “Zdrav grad zdravog duha” u kojoj je gostovala magistra logopedije Sandra Raguž, možete pogledati na Youtube kanalu Dubrovačke televizije.