U emisiji “Zdrav grad zdravog duha” gostovala je Marija Milić, viša stručna savjetnica za kvalitetu zdravstvene zaštite u Općoj bolnici Dubrovnik, koja svoje znanje rado prenosi  kolegama, medicinskom i nemedicinskom osoblju, a sve s ciljem bolje edukacije o pravima i zaštiti pacijenata.
“Trudim se da kvalitetu ne doživljavaju svi kao nadzor. Mi smo tu da pomognemo kolegicama i kolegama. Ja sebe više vidim kao neku savjetodavnu osobu, a ne kao neku koja će nekoga “pecnuti” po prstima, a s druge strane, morate biti i strogi jer ponekad, nažalost, greške u našem poslu se ne mogu popraviti.” istaknula je Milić.
Unutar Odjela za kvalitetu, edukaciju, suzbijanje bolničkih infekcija i vanjske pacijente, velika pozornost posvećuje se i sigurnosti te pravima pacijenata kao i rješavanju njihovih prigovora i pritužbi. Danas se najviše, dodala je Milić, govori o pravu odlučivanja odnosno suodlučivanja.
” Svaki pacijent ima pravo odlučivati o načinu svog liječenja. Ima pravo pristati ili odbiti određene intervencije. Također, pacijenti ima pravo na privatnost i pristup informacijama, a zbog Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, vrlo dobro se mora paziti na koji način se informacije o pacijentu mogu nekome dostaviti.” kazala je viša stručna savjetnica za kvalitetu zdravstvene zaštite u OB Dubrovnik.
Cijeli razgovor s Marijom Milić, višom stručnom savjetnicom za kvalitetu zdravstvene zaštite u OB Dubrovnik, možete pogledati u emisiji “Zdrav grad zdravog duha” na Youtube kanalu Dubrovačke televizije.