Petrol fuel Price to be announced. Art Chen/ The Star.

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
• 1,40 EUR/l (10,55 kn/l) za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)
• 1,31 EUR/l (9,87 kn/l) za dizelsko gorivo (smanjenje 0,02 EUR/l)
• 0,81 EUR/l (6,10 kn/l) za plavi dizel (smanjenje 0,02 EUR/l)
• 1,24 EUR/kg (9,34 kn/kg) UNP za spremnike (smanjenje 0,06 EUR/kg)
• 1,80 EUR/kg (13,56 kn/kg) UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

• 1,63 EUR/l (12,28 kn/l) za benzinsko gorivo
• 1,53 EUR/l (11,53 kn/l) za dizelsko gorivo
• 0,93 EUR/l (7,01 kn/l) za plavi dizel
• 1,48 EUR/kg (11,15 kn/kg) UNP za spremnike
• 2,11 EUR/kg (15,90 kn/kg) UNP za boce.