FCW

Na protekloj sjednici Gradskog vijeća usvojene su izmjene i dopune Prostornog i Generalnog urbanističkog plana Grada koje imaju utjecaja na tri projekta. Jedan od njih je i ribarska luka u Sustjepanu za prihvat ribarskih brodova koji pretežito plove na području srednjeg i južnog Jadrana. 

Komentiraj

FCW