Hrvatska i Dubrovnik domaćini su 101. sastanka Odbora direktora Europske putničke komisije (European Travel Commision – ETC), najvažnijeg i najstarijeg međunarodnog turističkog udruženja u Europi kojeg čine 33 nacionalne europske turističke organizacije, kao i pridruženi članovi među kojima su agencije, pružatelji usluga u turizmu, prijevoznici i dr.

Na današnjem sastanku se u Dubrovnik President Valamar Collection Hotelu razgovaralo o postignutim turističkim rezultatima na razini Europe, aktivnostima i planovima ETC-a, te aktualnim i budućim turističkim trendovima.

Sastanku Odbora direktora, između ostalih, prisustvovali su predsjednik ETC-a Luís Araújo (Portugal), izvršni direktor ETC-a Eduardo Santander (Španjolska), direktor Hrvatske turističke zajednice i ujedno potpredsjednik ETC-a Kristjan Staničić, kao i brojni predstavnici turističkih organizacija europskih zemalja kao što su Njemačka, Italija, Španjolska, Portugal, Mađarska, Slovačka, Švicarska, Monako i dr.