Vlada je u četvrtak dala suglasnost Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za sklapanje aneksa II ugovoru o realizaciji turističkog projekta Kupari u Župi Dubrovačkoj, s ciljem nastavka realizacije i definiranja novih rokova izvedbe s investitorom – tvrtkom Kupari Luxury Hotels, piše Hina, a prenosi N1.

“Projekt izgradnje turističkog naselja Kupari jedan je od najvažnijih projekata izgradnje turističke infrastrukture u Hrvatskoj, a s obzirom da se nalazi na području Dubrovačke rivijere, odnosno Župe Dubrovačke koju gradimo kao destinaciju visokokvalitetnog turizma, važno je vrlo pažljivo pristupati izgradnji tog kompleksa”, rekao je na Vladi ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Podsjetio je da je Vlada zbog važnosti Kupara 2016. potpisala ugovor sa zajednicom ponuditelja za taj projekt kojim je predviđena gradnja dva nova hotela na lokaciji Kupari, revitalizacija ostalih objekata i obnova hotela Grand.

U međuvremenu se, dodao je Bačić, dogodilo nekoliko stvari koje uvjetuju donošenje današnje odluke o suglasnosti i izmjene samog ugovora, među kojima je izdvojio promjenu vlasničke strukture investitora odnosno ponuditelja te donošenje urbanističkog plana uređenja Općine Župa Dubrovačka u suglasnosti sa investitorom, zbog gradnje dva nova hotela.

Kako se jedan od budućih hotela nalazi na lokaciji trase Bujice vodotoka, to po riječima Bačića, “posložuje i poskupljuje izgradnju”, te se bilo potrebno dogovoriti s Hrvatskim vodama koje upravljaju tim vodotokom, o čemu je potpisan i sporazum 3. ožujka kojim su utvrđene obveze investitora i Hrvatskih voda oko izmještanja trase tog vodotoka.

Zbog tog sporazuma potrebno je izmijeniti i plan urbanističkog uređenja, što će izmijeniti i rokove realizacije projekta i izgradnju hotelskog kompleksa, rekao je ministar.

“Ovom odlukom obvezujemo investitora da u roku od 60 dana nakon potpisivanja aneksa ugovoru dostavi ulazne podatke za izmjene urbanističkog plana. Prema tom planu Župe Dubrovačke propisan je rok od 12 mjeseci u kojem je investitor dužan ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu, a u daljnjem roku od četiri godine ili 48 mjeseci i realizirati taj važan projekt. Stoga je suglasnost Vlade važna kako bi se mogao potpisati aneks ugovoru i kako bi onda mogli početi ‘teći’ i rokovi za realizaciju tog projekta”, zaključio je Bačić.

Ugovor o realizaciji projekta Kupari RH je sklopila sa Zajednicom ponuditelja Avenue ulaganja – Avenue Osteuropa 31. ožujka 2016, iza kojih je tada stajao ruski kapital, a taj je investitor, koji je i jedini predao ponudu, odabran na međunarodnom natječaju 2015. godine

Investitor se tada obvezao uložiti gotovo 96 milijuna eura tako da izgradi dva hotela i revitalizira hotel Grand, financirati izradu urbanističkog plana Kupari, završiti s izgradnjom u ugovorenom roku i staviti hotele u komercijalno korištenje do 2020. godine.

RH se putem općine Župe Dubrovačke obvezala osigurati prostorno planske pretpostavke za realizaciju projekta, odnosno ishođenje dozvola za gradnju te drugo, uz ostalo i sklopiti ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, a nakon ishođenja lokacijskih dozvola za izgradnju hotela i drugih sadržaja sa investitorom sklopiti i ugovore, uz ostale i o osnivanju prava građenja u svrhu izgradnje novih hotela na rok od 99 godina te ugovor o koncesiji na pomorskom dobru na rok od 99 godina.

Kako se nije puno radilo, prvi ili ankes I. tom ugovoru sklopljen je u lipnju 2018., kojim je promijenjen brend (budućeg) hotelskog operatera, iz Marriotovog Ritz Carltona u Four Seasons, da bi u međuvremenu tvrtka investitor Avenue ulaganja 2021. promijenila naziv u Kupari Luxury Hotels kao rezultat strateškog povezivanja s grupacijom Hotel Properties Limited-HPL iz Singapura, koja ulazi i u vlasničku strukturu.

No, ni to nije donijelo početak radova, jer se, prema tadašnjim informacijama, čekao osnovni dokument za realizaciju projekta Urbanistički plan uređenja-UPU koje donosi općina Župa Dubrovačka,

Prošle godine Vlada je izmijenila odluku o pokretanju postupka za realizaciju tog turističkog razvojnog projekta, kojom se utvrđuje sastav novog povjerenstva za ocjenu prijava po objavljenom pozivu za iskazivanje interesa kao i praćenje daljnje procedure realizacije, čijim je predsjednikom imenovan potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković.

Tadašnji ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina od toga se izuzeo, jer je bio na čelu tvrtke Avenue ulaganja koja je Kupare ‘dobila’ na natječaju, i imao, kako se kasnije utvrdilo, i 10 posto udjela u vlasništvu tvrtke Kupari Luxury Hotels zbog čega se i sudio oko vrijednosti isplate tog dijela sa novim vlasnicima.

Novi vlasnici pak, singapurska HPL Group, koja je vlasnik 38 hotela u svijetu najviše kategorije, u jesen 2021. godine je kupila 50 posto udjela kompanije Avenue ulaganja, čiji su dionici kasnije bili i isplaćeni, a tvrtka HPL Croatia Limited, u stopostotnom vlasništvu tvrtke Hotel Properties iz Singapura, postala je vlasnikom 90 posto temeljnog kapitala tvrtke Kupari Luxury Hotels.

Nakon toga svi uključeni izrazili su nadu da bi se Kupari mogli otvoriti 2025. godine.