Na zatvorenom dijelu 9. sjednice Vlade između ostalog je donesena i nova odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju kojom se razrješuju dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća te imenuje novi predsjednik Upravnog vijeća, koji je po položaju ministar nadležan za
poslove državne imovine te novi članovi Upravnog vijeća koji su po položaju ministri
nadležni za financije, za gospodarstvo, za turizam, za more, promet i infrastrukturu, za
poljoprivredu, za pravosuđe te predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske,
predstavnik reprezentativnih udruga sindikata više razine, bez prava glasa i predstavnik
reprezentativnih udruga poslodavaca više razine, bez prava glasa. Stupanjem na snagu ove
odluke stavljaju se izvan snage odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju.

Tako su razriješeni dosadašnji predsjednik Mario Banožić i članovi Zdravko Marić, Darko
Horvat, Gari Cappelli, Oleg Butković, Marija Vučković, Tomislav Ćorić, Dražen
Bošnjaković, Sonja Žerjav, Mladen Novosel i Davor Majetić.

Novim predsjednikom po položaju imenovan je Darko Horvat, a članovima po položaju
imenovani su Zdravko Marić, Tomislav Ćorić, Nikolina Brnjac, Oleg Butković, Marija
Vučković, Ivan Malenica, Sonja Žerjav, Mladen Novosel i Mirko Habijanec.