Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na svojoj je redovnoj sjednici u utorak donio odluke o snižavanju cijena 513 lijekova, uvrštavanju novih pomagala na liste pomagala te je snizio cijenu PCR testa, priopćio je u srijedu HZZO.

“HZZO je proveo postupak godišnjeg usklađivanja, odnosno snižavanja cijena lijekova za ukupno 513 originalnih pakiranja. Cijena je snižena za 391 lijek s Osnovne liste, te za 122 lijeka s Dopunske liste”, ističe HZZO u priopćenju.

Također, na Osnovnu listu uvršteno je osam lijekova koji su se do sada nalazili na Dopunskoj listi, a za 114 lijekova je na Dopunskoj listi smanjen iznos doplate za osigurane osobe. U redovnoj proceduri su na liste lijekova HZZO-a stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici već postojećih lijekova na listi.

Na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala stavljeno je jedno istovrsno pomagalo iz skupine ortoza za nožni zglob i stopalo. Na Dodatnu listu su stavljena tri nova pomagala s višom razinom cijene u odnosu na pomagala s Osnovne liste, a to su stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), jednoosovinsko koljeno-hidraulično i višeosovinsko koljeno- hidraulično.

U HZZO-u kažu kako je od početka epidemije koronavirusa došlo do značajnijih promjena u opskrbi potrebnim reagensima i smanjenja cijene reagensa.

“S obzirom na nove okolnosti na tržištu, veću dostupnost i povoljnije cijene reagensa utvrđena je niža cijena za provođenje dijagnostičkog postupka PCR testiranja na bolest covid-19. Nova cijena koju će HZZO plaćati svojim ugovornim ustanovama za PCR testiranje na covid-19 je 276,56 kuna”, ističu u HZZO-u.