U četvrtak, 7. prosinca održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka s početkom u 13 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka.

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o općinskim porezima
3. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu
i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se
nalaze na području Općine Župa dubrovačka
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi za
razdoblje 2021.-2027.
5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
6. Prijedlog Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove
Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma s Gradom Dubrovnikom i drugima –
raspored obveza prema teritorijalnom principu
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma s Gradom Dubrovnikom i drugima –
povlačenje tužbe Grada Dubrovnika
9. Prijedlog Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske
radove na području Općine Župa dubrovačka
10. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Općine Župa dubrovačka i
trgovačkog društva Pimaro d.o.o.
11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – dio čest. zem. 963/9 k.o. Čibača
12. Prijedlog Zaključka o prodaji dijela čest. zem. 963/9 k.o. Čibača – Lonac
13. Vijećnička pitanja