FCW

Danas smo nažalost svjedoci da je broj pacijenata s multiple sklerozom kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj sve veći. No, ipak, znatnih pomaka u zdravstvu ima. Prilog Marte Vukadin.

Komentiraj

FCW