Nakon štrajka i politike prelazimo na komunalne teme pa idemo u Župu dubrovačku. Tamo već danima traje prijepor između dijela stanovnika ulice dr. Eduarda Miloslavića i tamošnjeg komunalnog društva Čistoća. Sve je započelo uklanjanjem kante za smeće. U Župi je i danas bila Zrinka Majčica.