Drugi je dan primjene schengenskih pravila u zračnim lukama. Posjetili smo danas dubrovački aerodrom i provjerili jesu li nakon prvih većih gužvi tj. većeg broja letova položili test.