Danas je s radom krenulo reciklažno dvorište u Banićima u općini Dubrovačko primorje koje bi trebalo povećati stopu odvojeno prikupljenog otpada u ovoj općini, a time bi se ujedno i smanjila količina otpada koji se odlaže na raznim odlagalištima.

Komentiraj