FCW

Nositelj HNS-ove liste u X. izbornoj jedinici Valentin Dujmović najavio je pokretanje projekta za povoljno financiranje i bespovratna sredstva za obnovu tradicionalnih kamenih kuća. Cilj projekta je sačuvati vrijednu baštinu dalmatinskih kamenih kuća i dati dodatni zamah zaleđu.
Obnova kamenih kuća jedna je od ključnih točaka Dujmovićeva izbornog programa.
„Naša kulturna baština, među kojom se nalaze i dubrovačke zidine, učinila nas je
prepoznatljivima u cijelom svijetu. Obnovom starih kamenih kuća gradimo identitet
turističkih destinacija kojim ćemo potaknuti razvoj drugačije vrste turizma, upravo
onakvoga kakav gosti danas traže. Imamo puno primjera na Mediteranu koji nam pokazuju
kako ulaganjima u baštinu stvoriti autentične turističke zone koje privlače goste, a oni traže
baš ovakav tip odmora.”, poručuje Dujmović.

 

Komentiraj

FCW