Više od pet desetljeća prigradsko naselje Dubravica zatrpana je otpadom, a nadležne institucije ne poduzimaju ništa. Stanovnici ovog naselja u potpunoj su nevjerici da se ovo moglo dopustiti, a stvari su već sada, poručuju, izmakle kontroli.