Cavtatska osnovna škola već godinama radi u neprimjerenim i nesigurnim uvjetima, a skoro puno desetljeće govori se o početku gradnje nove osnovne škole koja bi trebala otvoriti svoja vrata za više od 500 učenika. Provjerili smo hoće li ova, 2020. godina, biti godina dugoočekivanog početka gradnje.