A ministar Radovan Fuchs je komentirao istraživanje koje je pokazalo da je čak 50 posto gimnazijalaca tražilo instrukcije. Riječ je o dosta poražavajućim rezultatima.