Foto: PixaBay

Na konferenciji za medije u Zagrebu Most je objavio detalje o referendumu koji planiraju pokrenuti oko Stožera i covid-potvrda. Rekli su kako će prikupljati potpise za dva referendumska pitanja.

Žele da o mjerama odlučuje sabor dvotrećinskom većinom i traže da se ukinu Stožer i covid-potvrde. Referendumska pitanja je predstavila Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić.

Prvo je pitanje ustavotvorno i ono se odnosi na izmjenu članka 17, stavka 1 Ustava RH, gdje bi se dodala i epidemija odnosno pandemija kao trenutak u kojem se mogu ograničiti prava i slobode zajamčeni Ustavom, ali samo dvotrećinskom većinom u saboru. Drugo pitanje je zakonodavno, tražit ćemo odgovor na pitanje da se donesu izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, gdje se u članku 1 predlaže izmjena kod odluka o mjerama, ako se njima ograničavaju pojedine slobode i prava zajamčene Ustavom, da se riječ ‘Stožer’ briše – rekla je Selak Raspudić i dodala kako će se u sklopu drugog referendumskog pitanja od građana tražiiti da podrže odredbu u sklopu prijelaznih i završnih odredba Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propiše da vlada u roku 30 dana mora ukinuti covid-potvrde.

S prikupljanjem potpisa Most kreće 4. prosinca, rečeno je na konferenciji koju u cijelosti možete pogledati u videu ispod.