Na razini države od danas blaže mjere, na širem dubrovačkom području pak strože. Smanjen je broj ljudi na okupljanjima, kako javnim, tako i privatnim, a ugostiteljski objekti svoja vrata nisu otvorili. Situacija s koronavirusom na krajnjem jugu daleko od idealne.