Problemi s Čistoćom u Župi dubrovačkoj. Naime djelatnici Čistoće su u Srebrenome uklonili kontejnere za otpad što je izazvalo revolt kod stanovnika tog naselja. U Župi je bila Zrinka Majčica.