Problema unutar županije ima dosta. Isto tako ima dosta i nerealiziranih projekata koje je župan Nikola Dobroslavić godinama obećavao, a nikad nije realizirao. Svakako dva najzvučnija obećanja su realizacija autoceste i brze ceste koje do danas nisu ugledale svjetlo dana.