Danas obilježavamo Međunarodni dan bijelog štapa koji već više od 50 godina podiže svijest o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama koje mi, kao zajednica, imamo prema njima.