Sustav odvajanja otpada u Dubrovniku i okolnim općinama uopće nije zaživio. Otpad se ne odvaja ili se odvaja u jako malim postocima. No, to nije slučaj u maloj općini Orebić. Oni su naime rekorderi. Odvajaju čak 49 posto otpada.