O projektu obnove Kupara govori se od kraja Domovinskog rata, no do danas se još ništa nije realiziralo. Prema riječima načelnika Župe dubrovačke Silvija Nardellija, novi suvlasnik izrađuje dokumentaciju i pri kraju je. Riječ je o gigantu s udjelima u važnim hotelskim kućama.