A župan Nikola Dobroslavić ponovno je pokrenuo inicijativu prema Vladi da se u nazivu Zračne luke Dubrovnik nadoda ime najvećeg hrvatskog znanstvenika Ruđera Boškovića. Građani danas po tom pitanju podijeljeni.