Župski učenici će od jeseni nastavu slušati na čak tri različite lokacije. Uz prostore nove škole i one stare na Kantulama, Općina Župa dubrovačka i Dubrovačko-neretvanska županija uređuju nove pomoćne prostore kojima bi samo privremeno riješili problem nedostatnih kapaciteta do planirane dogradnje škole na Mljekari.