I dalje pratimo situaciju u domu za starije Termoterapija. Novost je da su svi djelatnici navedenog doma u Mokošici potpisali izjavu da više ne pristaju na prekovremeni rad. Ravnateljica Marina Sambrailo donijela je raspored rada za njegovateljice koji više nije 24 sata nego 12 sati. Istovremeno, financijski zaostaci i dalje nisu isplaćeni.