Danas je predstavljena Strategija brendiranja Dubrovnika kao sportske destinacije kroz projekt Brand EU, koji je započeo prije pune tri godine. Istaknuto je kako naš grad ima potencijala za razvoj u tom smislu, no da treba jačati sportska događanja. Stanje danas je sljedeće: sport je tek šesti na listi motiva dolaska turista u Hrvatsku.