I dalje istražujemo rad Agencije za gospodarenje otpadom koja se financira javnim, tj. novcem svih građana. Agencija je prijavljena na čak tri adrese. Sjedište agencije nalazi se na adresi Pred Dvorom 1, a preostale dvije adrese koje su istaknute na web stranici nalaze se u Slanome, u općini Dubrovačko primorje. Naša novinarka danas je bila na jednoj adresi no vrata su bila zatvorena.