Naš je Emerson popodne proveo u Fizio Centru Genus gdje je ragovarao sa fizioterapeutom Mihovilom Rudinicom koji mu je pojasnio sve blagodati fizioterapije. U svakom slučaju za sve nas koji puno radimo, slabo spavamo, osjećamo bolove u tijelu – fizioterapija se preporuča kao način da se kroz razgovor, vježbe i masaže pokuša zajednički doći do rješenja problema.

Više saznajte u videu od 30. minute.

SPONZORIRANO