Obiteljski liječnici posjeduju širok spektar znanja i kvalifikacija, prate obitelj generacijama, brinu o dostupnoj zdravstvenoj skrbi, kao i postizanju i zadržavanju zdravlja pacijenta.