Otpad u moru trenutačno je jedan od najvećih globalnih problema ako se uzme u obzir da je u oceanima više od 60 milijuna otpada koji utječe na ljudsko zdravlje. Zato je nastao projekt SeaClear, prvi sustav bespilotnih podvodnih i površinskih plovila koji će pronalaziti i prikupljati otpad s morskog dna.