Župan Nikola Dobroslavić potpisao je u palači Ranjina ugovore s načelnicima općina Pojezerje, Kula Norinska i Zažablje. Riječ je o ugovorima proizašlima iz natječaja koji, kao i svake godine, za cilj ima pomoći slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Detaljnije u prilogu Dubrovačke televizije.