FCW

Prvi pacijenti u vikendu za nama uselili su u studentski dom koji je mobiliziran kao sekundarni stacionar Opće bolnice Dubrovnik. Riječ je o pacijentima koji nemaju teže simptome, no nisu mogli sebi osigurati uvjete za samoizolaciju.

Komentiraj

FCW